நீட்டிக்கப்பட்ட திரமி தயாரிப்பு ..

0
3549

நீட்டிக்கப்பட்ட திரமி (ET)தேவையான பொருட்கள்:

(அ) குளோரின் இல்லாத 20 லிட்டர் குடிநீர்

(ஆ) 1 கிலோ வெல்லம்,

(இ) 1 லிட்டர் திரமி கரைசல்.

தயாரிப்பு:

ஒரு பிளாஸ்டிக் டிரம்மில் இந்த கலவையை கலக்க வேண்டும் மற்றும் இதனை கொண்டு இருபது ஒரு லிட்டர் பிளாஸ்டிக் ஜாடிகளை நிரப்ப வேண்டும்.

பாட்டில் மூடிகளை இறுக்கமாக மூட வேண்டும். பல்வேறு நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கத்திற்காக 7-10 நாட்கள் வைத்து இருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு பாட்டில் உள்ள மீத்தேன் வாயு உருவாகி இருக்கும்.

முதல் அல்லது இரண்டாவது நாளில் தொப்பியை திறந்து வாயுவை வெளியேற்றி மீண்டும் இறுக்கமாக மூடவும்.

இதை அடிக்கடி தேவையான பொழுது செய்யவும்.

ஒவ்வொரு திறக்கப்படாத பாட்டில்களில் உள்ளடக்கங்களை 3-4 மாதங்கள் வரை பயன்படுத்தலாம்.

பயன்பாடு: 5-10 லிட்டர் நுண்ணுயிர் கரைசலை 100 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.

இந்த வளர்ச்சி மற்றும் பூச்சிகள் கட்டுப்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. இது 100 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 லிட்டர் என்ற அளவில் பயிர் எச்சங்கள் சிதைவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏக்கருக்கு 3-6 லிட்டர் என்ற விகிதத்தில் பாசன நீரிலும் பயன்படுத்தப்படுதலாம்.

திரமி சிகிச்சை மாட்டு சிறுநீர் (TTCU)தேவையான பொருட்கள்:

(அ) 5 லிட்டர் மாட்டு சிறுநீர்,

(ஆ) 250 கிராம் வெல்லம்,

(இ) 250 மிலி திறன் நுண்ணுயிரி.

தயாரிப்பு:

அனைத்தையும் கலந்து மற்றும் 7-10 நாட்களுக்கு நொதிக்க அனுமதிக்க விடவும்.

பயன்பாடு: 30 நாட்களுக்குள் பயன்படுத்த வேண்டும். தெளித்தல்: ஒரு லிட்டர் நீரில் 3-5 மில்லி கலக்கவும். பாசன நீரில் 20-30 லிட்டர் ஒரு ஏக்கருக்கு பயன்படுத்தலாம். இது பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களை கட்டுப்படுத்துகிறது.

நன்றி

என். மதுபாலன், B.sc (Agri),

இயற்கை வேளாண்மை ஆலோசகர்,

தர்மபுரி.

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.Thiral

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here