fbpx
Home Tags இலை கருகல் நோய் கொல்லிட்டோடிரைக்கம் குலோயிஸ்போரியாய்டஸ் என்ற பூஞ்சையால் ஏற்படுகிறது

Tag: இலை கருகல் நோய் கொல்லிட்டோடிரைக்கம் குலோயிஸ்போரியாய்டஸ் என்ற பூஞ்சையால் ஏற்படுகிறது