சில வரி செய்திகள்

அரிசிக்கு மற்ற நாடுகளில் பெயர் தெரியுமா?

அரபி மொழியில் அல்ருஸ்
ஸ்பானிய மொழியில் அராஸ்
இலத்தின் மொழியில் ரைசே
பிரெஞ்சு மொழியில் ரிஸ்
ஜெர்மனியில் ரெய்ஸ்
ஆங்கிலத்தில் ரைஸ்

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

To Top