இயற்கை உரம்

விரிவாக்கப்பட்ட திரமி -5 (ET5)

இது ஐந்து பொருட்களை கொண்டுள்ளது என்பதால், ET5 பெயரிடப்பட்டது.

தேவையான பொருட்கள்: (அ) 100 மிலி அங்கக வினிகர், (ஆ) 100 மிலி ET, (இ) 100 கிராம்வெல்லம், (ஈ) 100 மில்லி பிராந்தி, (இ) 600 மிலி தண்ணீர் மொத்தம் சேர்த்து ஒரு லிட்டர்.

தயாரிப்பு:

அனைத்தையும் கலந்துமற்றும் 7-10 நாட்களுக்கு நொதிக்க அனுமதிக்கவும்.

பயன்பாடு: 30 நாட்களுக்குள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 2-5 மில்லி தெளிக்க வேண்டும். கடுமையான நோய்த்தாக்குதல்l இருந்தால் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 10 மிலிபயன்படுத்த வேண்டும்.

நன்மைகள்: பாக்டீரியா, பூஞ்சை மற்றும் மேல் சாம்பல் நோய்களை கட்டுபடுத்தும்.

அங்கக வினிகர் தயாரிப்பு பின்வரும் முறைகளில் (டாக்டர் எல். நாராயணரெட்டி எங்களுக்கு கூறிய எதாவது) ஒன்றை பயன்படுத்தலாம்: (அ) ஒருகொள்கலனில் 1 லிட்டர் இளநீரில் 500 கிராம்வெல்லம் சேர்த்து குறைந்தபட்சம் 15 நாட்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். (ஆ) அழுகியவாழை 8 எண்ணிக்கை, 200 கிராம் வெல்லம் மற்றும் குறைந்த அளவுநீர் சேர்த்து மிதமான கடினத் தன்மை கொண்டு வர வேண்டும். தண்ணீர் சேர்த்து இரண்டு லிட்டராக்கவும். குறைந்தபட்சம் 15 நாட்கள் வைத்திருக்கவும்.

வினிகர் ஒரு நீண்ட நேரம் வைத்து இருக்கலாம். கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு நாளும் நொதித்தல் காரணமாக தரம் அதிகரிக்கிறது. அதுபழையது, மிகவும் பயனுள்ளதாக ET5 தயாரிப்பில்இருக்கும்.

நன்றி

என். மதுபாலன், B.sc (Agri),

இயற்கை வேளாண்மை ஆலோசகர்,

தர்மபுரி.

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.Thiral

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

To Top